Tarieven

Kennismaking gratis
Sessie kindercoaching* (60 minuten)  € 67,50  
Sessie ouders** (2 personen - 60 minuten)  € 89,00 
Intakegesprek  € 70,00
Tussenevaluatie & eindevaluatie € 55,00
Uitloop (per 15 minuten) € 22,00

* Met een gemiddelde van 6 tot 8 sessies, dit verschilt per casuïstiek. 

** De prijzen voor coach sessies met volwassenen (meestal ouders) liggen hoger, omdat dit meer voorbereiding vergt. 

De getoonde prijzen zijn all-in, er komt geen BTW bij. 

Betaling

Achteraf wordt de afspraak gefactureerd. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleren van een afspraak
Een afspraak dien je minimaal 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen, anders ben ik genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

 


Wordt de coaching vergoed? Jazeker!

Mag ik bij jou valt onder de PGB-aanbieders. Dit betekent dat een declaratie bij je zorgverzekering mogelijk is. Het verschilt per zorgverzekeraar hoe deze vergoeding wordt vormgegeven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.  Op de website van Vektis en onderaan de pagina is de AGB-code van Mag ik bij jou vermeldt. Dit is de code die uw zorgverzekeraar nodig heeft voor het bepalen van de declaratie.  


Specifieke zorgkosten

Wanneer u zorgkosten maakt, kunt u bepaalde kosten aftrekken bij uw Belastingaangifte. Dit worden specifieke zorgkosten genoemd. U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding ontvangt van de zorgverzekering.  

Er is een mogelijkheid om de kosten van een kindercoach deels af te trekken. Dit kan onder de noemer 'Extra gezinshulp vanwege ziekte of invaliditeit'. Hiervoor is een voorschrift van een (huis)arts of paramedicus noodzakelijk.
Voor meer informatie over het aftrekken van zorgkosten kunt u terecht bij de Belastingdienst

  

 

 
Mag ik bij jou, De Ruyterstraat 104, 7311 HT, Apeldoorn
055-2032517

info@magikbijjou.nl

KVK-nummer: 77536568

AGB-code: 41788333,  Prestatiecode: 24505 - Behandeling kindercoaching

Mag ik bij jou is aangesloten

bij beroepsvereniging LBBO

en Coach Circle