Begeleiding


Bij een begeleidingstraject doorlopen we een aantal stappen

Gratis kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek vindt bij u of bij mij in de praktijk plaats.

 

Het gesprek is gratis en vrijblijvend


Na het gesprek zal ik telefonisch contact opnemen om samen te bepalen of er vervolgstappen nodig zijn.

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek


Intakegesprek

Wat fijn dat je hebt gekozen voor Mag ik bij jou. Vanaf nu zullen we, met alle betrokkenen van het kind, samen tot het gewenste resultaat komen. 

Voorafgaand aan het intakegesprek wordt het intake-formulier en vragenlijst door de ouders ingevuld. 

Het intakegesprek is bedoeld om samen tot een plan te komen. Hierbij neem ik de informatie mee uit het kennismakingsgesprek, het intake-formulier en mijn eigen ideeën. 

Ik luister naar de wensen, adviezen en hulpvragen van het kind en ouders. 
Samen komen we tot één plan en bepalen we hoeveel sessies er nodig zijn. 

Intakegesprek


Sessie

De sessies vinden plaats op een veilige en vertrouwde plek. Dit betekent dat de sessies in mijn praktijk, op school (in overleg) of online worden uitgevoerd. 

  • De sessies duren ongeveer 60 minuten
  • Per hulpvraag verschilt het aantal sessies die nodig zijn om tot het beste resultaat te komen.


Evaluaties

Tijdens het traject zal een telefonisch consult plaatsvinden, waarin een tussenevaluatie wordt gehouden.


Aan het einde van het traject zal een fysieke eindevaluatie worden gepland. Dit is een gesprek met ouders/verzorgers en het kind. 

Evaluatie


Bent u na het lezen enthousiast geworden over het aanbod?
Vul dan onderstaand contactformulier in, zodat we een gratis kennismakingsgesprek kunnen plannen. 

 

Contactformulier
Mag ik bij jou, De Ruyterstraat 104, 7311 HT, Apeldoorn
055-2032517

info@magikbijjou.nl

KVK-nummer: 77536568

AGB-code: 41788333,  Prestatiecode: 24505 - Behandeling kindercoaching

Mag ik bij jou is aangesloten

bij beroepsvereniging LBBO

en Coach Circle