Begeleiding


Bij een begeleidingstraject doorlopen we een aantal stappen

Gratis adviesgesprek

Het adviesgesprek vindt bij u thuis of online plaats.

 

Het gesprek is gratis en vrijblijvend


Na het gesprek zal ik telefonisch contact opnemen om samen te bepalen of er vervolgstappen nodig zijn.

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek


Intakegesprek

Wat fijn dat je hebt gekozen voor Mag ik bij jou. Vanaf nu zullen we, met alle betrokkenen van het kind, samen tot het gewenste resultaat komen. 

Voorafgaand aan het intakegesprek wordt het intake-formulier door de ouders ingevuld. 

Het intakegesprek is bedoeld om tot een plan te komen. Hierbij neem ik de informatie mee uit het kennismakingsgesprek, het intake-formulier en mijn eigen ideeën. 

Ik luister naar de wensen, adviezen en hulpvragen van het kind en ouders. 
Samen komen we tot één plan en bepalen we hoeveel sessies er nodig zijn. 

Intakegesprek


Sessie

De sessies vinden plaats op een veilige en vertrouwde plek. Dit betekent dat de sessies thuis, op school of bij mij thuis worden uitgevoerd. 

  • De sessies duren ongeveer 60 minuten
  • Per hulpvraag verschilt het aantal sessies die nodig zijn om tot het beste resultaat te komen.

Heeft u voorkeur voor online sessies wegens de huidig Corona maatregelen? Geen probleem! Evaluaties

 

Tijdens het traject zal een telefonisch consult plaatsvinden, waarin een tussenevaluatie wordt gehouden.


Aan het einde van het traject zal een fysieke eindevaluatie worden gepland. Dit is een gesprek met ouders/verzorgers en het kind. 

Evaluatie


Bent u na het lezen enthousiast geworden over het aanbod?
Vul dan onderstaand contactformulier in, zodat we een gratis adviesgesprek kunnen plannen. 

 

Mag ik bij jou houdt, ten tijde van het coronavirus, rekening met de maatregelen van het RIVM

Contactformulier
Mag ik bij jou, Jachtlaan 297, 7336 AA, Apeldoorn
06-43862669

info@magikbijjou.nl

KVK-nummer: 77536568

AGB-code: 41788333

Mag ik bij jou is aangesloten

bij beroepsvereniging LBBO

en Coach Circle