Aanbod basisscholen Apeldoorn

Welkom.. 

 

Welkom IB'er, directeur of leerkracht. Ik ben Romy Raaijman. Sinds 2016 ben ik werkzaam in het primair onderwijs. In 2019 besloot ik Mag ik bij jou op te richten: als Jeugd Breincoach, faalangst- en weerbaarheidstrainer én gedragsspecialist help ik kinderen verder in hun ontwikkeling om een nog betere versie van zichzelf te worden!

 Collega's noemen mij enthousiast, betrokken, kundig, helder en sociaal! 


Werkzaamheden op basis- en speciaal onderwijs
De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest op diverse basisscholen in Apeldoorn. Hier heb ik de lichte onderwijsondersteuning, extra ondersteuning of EO+ mogen invullen.
Voorbeelden van deze ondersteuning zijn:
- Verbeteren van de executieve functies 
- Ontwikkelen van positiever zelfbeeld 
- Verbeteren van de mindset

- Versterken van de emotieregulatie 

- Leerlingen die thuis komen te zitten. 
- Reduceren van faalangst en versterken van weerbaarheid  (Weerbaarheidstraining)
- Ondersteunen van leerlingen in de overgang naar SBO of SO 

- Extra lees-, spelling-, begrijpend lezen of rekeninterventies.  

 

Ik stuur wekelijks verslagen naar de leerkracht, plan regelmatig tussenevaluaties, sluit aan bij overleggen en houd contact met de externe betrokkene zoals het Samenwerkingsverband of CJG. 

 


Weerbaarheidstraining voor scholen!

In juni j.l. ben ik opgeleid tot Strongkids Trainer. Een trainer die kinderen van 6 t/m 18 jaar helpt om assertiever te worden en faalangst te verminderen. Tijdens mijn training bied ik een schaduwtraining aan, zodat ieder kind op zijn/haar eigen niveau mee mag doen. De training kan in de gymzaal van school of ruim klaslokaal worden gegeven. Er zijn geen toelatingseisen. De school kiest welke kinderen deze boost verdienen en samen met ouders worden de leerdoelen bepaald. 
De training kan in januari worden opgestart en zal bestaan uit 8 lessen van 5 kwartier. Voorafgaand zal een intakegesprek met ouders en kind plaatsvinden. 


Wat maakt mij gekwalificeerd? 

  • StrongKids Trainer; verbeteren van weerbaarheid en reduceren van faalangst (Wegwijs Counseling) 
  • Opleiding Jeugd Breincoach (Wegwijs Counseling)
  • Master Educational Needs: gedragsspecialist (Fontys)
  • Lerarenopleiding basisonderwijs (Saxion Hogescholen)
  • Masterclass 'Temperamentvolle kinderen' van Tischa Neve en Eva Bronsveld
  • Online opleiding 'Hoe help ik boze kinderen?' (Centrum Tea Adema) 

Beschikbaarheid

 Tot de zomervakantie 2024 heb ik geen plek om leerlingen te begeleiden. 

Tarieven

 € 50,00 per uur
Mag ik bij jou, De Ruyterstraat 104, 7311 HT, Apeldoorn
055-2032517

info@magikbijjou.nl

KVK-nummer: 77536568

AGB-code: 41788333,  Prestatiecode: 24505 - Behandeling kindercoaching

Mag ik bij jou is aangesloten

bij beroepsvereniging LBBO

en Coach Circle